Beyin Fırtınası Nedir ? Beyin Fırtınası Yöntemi

Beyin Fırtınası Nedir ?

Beyin fırtınası , fikirleri, çözümleri üretmeye veya bilgi paylaşmaya çalışırken insanların özgürce ve yaratıcı bir şekilde düşünmelerini sağlama sürecidir.

Beyin fırtınasında yeni bir fikir bulunabilir ya da  mevcut bir fikir geliştirilebilir. Belli bir konuda eğer başarısız olunduysa, neden başarısız olunduğuna dair fikirler yürütülebilir.

Beyin fırtınasında temel bir kural olmadığı için bireysel olarak ya da gruplar halinde uygulanabilir.

 • İlk olarak beyin fırtınasının temel amacına yönelik bir hedef tanımlanır.
 • İstenilen hedef  veya çözülmesi gereken problem üzerindeki çeşitli zorluklar araştırılır.
 • Problemin veya üzerine çalışılan fikrin farklı yönleri araştırılır , konu hakkındaki zorlukların üstesinden gelmenin yöntemleri listelenir.
 • Beyin fırtınasında belli bir şart  yoktur ve hiçbir fikir yanlış sayılmaz ve görmezden gelinemez. Beyin fırtınası toplantılarında bütün fikirler not edilir , iyi sayılan fikirler bir araya toplanır.

Beyin fırtınası amacı nedir?

beyin fırtınası nasıl yapılır

beyin fırtınası nedir

Beyin fırtınası nedir ? sorusuna cevap bulduğumuza göre , biraz daha derine inip beyin fırtınasının amacının ne olduğunu anlayalım.

Beyin fırtınası kavramı , 1942 yılında Alex Faickney Osborn tarafından reklam firmasında çalışırken geliştirildi. Beyin fırtınasının amacı,  herhangi bir düşünceyi eleştirmeden yeni fikirler ortaya çıkarmaktır. İşte beyin fırtınası ile yapabilecekleriniz .

 • Beyin Fırtınasının temel amacı, bir sorunu yaratıcı veya yenilikçi bir şekilde çözmektir.
 • Fikir  oluşturma sürecimizi geliştirir , bireylerin yaratıcı düşünme yeteneklerini yükseltir.
 • Beyin fırtınasının en önemli amaçlarından birisi eleştirisiz şekilde her türlü fikri ortaya koymaktır.
 • Üzerinde onlarca fikir düşünülebilecek bir soruna, yepyeni bir bakış açısı kazandırmaya olanak sağlar.

Beyin fırtınasında nelere dikkat edilmeli ?

Beyin fırtınası, çözüm bulmak için belirli bir konuda grup tartışmaları yürütürken yaratıcılığı geliştirmeye yönelik bir tekniktir.

Beyin fırtınası teknikleri, mümkün olduğu kadar çok çözümün gerçekleştirilmesine ve çözüm bulunurken çözüm önerilerinin değerlendirilmesine dayanır.

Beyin fırtınası tekniklerini uygularken dikkat edilmesi gereken belirli faktörler vardır.

1. Beyin fırtınası yönteminin amacı, grup tartışmasına katılan kişilerin tereddüt etmeden ve değerlendirilme kaygısı duymadan kendi fikir ve önerilerini ortaya koymalarını ve önerilerde bulunmalarını azami ölçüde sağlamaktır.

2. Beyin fırtınası yönteminde grup tartışmasına katılan kişilerin önerileri veya fikirleri eleştirilmez. Amaç; değerlendirmek ve ölçeklendirmek yerine öneri ve fikir sayısını maksimize etmektir.

Beyin fırtınasında öneri ve fikirler, kişisel görüşler toplandıktan sonra herhangi bir eleştiri yapılmadan rasyonel bir şekilde değerlendirilir.

Beyin fırtınası tekniklerinde temelde iyi tanımlanmış roller vardır. Daha başarılı bir beyin fırtınası oturumu için gereken üç rol şunlardır:

Problemi Beyan Eden Kişi : Bir beyin fırtınası oturumunda bu kişi; problemin sahibi, problemi olan firma yöneticisi veya müşteridir.

Moderatör: Beyin fırtınası oturumunu kurallara göre yöneten rehberdir.

Yaratıcı Katılımcılar/Üyeler: Beyin fırtınası oturumu sırasında fikir üretecek kişiler. Farklı deneyimlere, geçmişlere ve bakış açılarına sahip insanlar bir grup oluşturmak için bir araya gelir. Ekip üyelerinin sayısı çok fazla olmamalıdır. 5 ila 7 kişilik gruplar beyin fırtınası oturumları için idealdir.

Beyin fırtınası tekniği nasıl yapılır?

beyin fırtınası nasıl olmalı

Adım 1: Fikir üreten grup beyin fırtınası için hazırlanır

 • Gerekli hazırlık kapsamı aşağıdaki gibidir:
 • Geniş ve aydınlık oturma odası.
 • Ahşap, kurşun kalem ve benzeri malzemeler.
 • Konu veya konu hakkında ön bilgi verin.
 • Kahve, çay, kurabiye ve benzeri atıştırmalıklar sunulur

2. Adım: Sorun tanımlanır

 • Problem tanımlama süreci aşağıdaki gibidir:
 • Çözüm aranan konu veya sorun tanımlanır
 • Nasıl bir sonuca varılması gerektiği açıklanır
 • Amacın mümkün olduğu kadar çok fikir üretmek olduğu söylenir.
 • Başlangıçta herkesin düşüncelerini yazmak için kısa bir zaman tanınır.

3. Adım: Fikir Üretmek İçin Bir Moderatör Belirlenir

 • İyi bir moderatörün genel özellikleri şunlardır:
 • Emir  içeren ifadeler kullanılmaz.
 • Herkese eşit ve adil şekilde konuşma hakkı verir.
 • Ek sorularla yeni fikirler üretmeye yardımcı olur.

4. Adım: Düşünceler ve önerilen çözümler Söylenir

 • Fikirlere karşı ön yargıda bulunulmaz.
 • Her bir fikir atlanmaksızın not edilir.
 • Başkalarının fikirlerinden ilham alınabilir .
 • Fikir yaratımına ekstra sorular ile teşvikte bulunulur.

5. Adım: Fikir Üretimi Sonrası Çalışma

 •  Üretilen fikirlerde uygulanabilir olduğu düşünülen fikirler ayrı ayrı not edilir.
 • Grup üyeleri, diğer fikirleri duyduktan sonra seçtikleri fikirleri değiştiremezler.
 •  Her üye, ana listede kendi seçtikleri fikirleri sırayla işaretler.
 • En başta olan fikirler üzerinde grup içi tartışmalarda bulunulur.
 • Bu sırada, en üstteki fikir grup içinde tartışılır.

Grup tartışmalarından sonra, daha fazla düşünülmesi gereken fikirler belirlenir.

 Beyin fırtınasının yaratıcı düşünce süreci bu aşamada sona erer. Bu süreçten sonraki adım, seçilen fikirlere odaklanmaktır.

Beyin fırtınası nedir , içeriğimizde sizlere sağlıklı bir beyin gerektiren bir aktivite olan beyin fırtınası hakkında bilgiler verdik.. Sağlıklı Bir Beyin için Ne Yapılmalı yazımızda sizlere iyi bir beyin yapısı için neler yapmanız gerektiğini de anlattık. Okumanızı tavsiye ederiz…

 • Add Your Comment